جهت ثبت درخواست تجهیزات پزشکی، نیاز است فرم زیر را تکمیل و بر روی گزینه ثبت درخواست کلیک نمائید. درخواست شما توسط واحد مربوطه پیگیری خواهد شد و هماهنگی های لازم جهت تحویل وسیله به شما صورت میگیرد.

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .