سؤالات متداول کاربران

سؤالات متداولی که ممکن است با آن روبرو شوید، در زیر گردآوری شده است.

چشم پزشکی

سؤالاتی درباره چشم پزشکی

آیا جراحی آب مروارید ضروری است؟

تمام جراحی‌ها دارای ريسک‌هایی هستند، با این حال، جراحی آب مروارید، جراحی رایجی است. بسیاری از جراحان آب مروارید چندین هزار جراحی را در این زمینه انجام داده‌اند. انتخاب جراح با تجربه بسیار بر روند جراحی تاثیرگذار بوده و باعث افزایش کیفیت بینایی پس از جراحی می شود.

آیا در هرسنی می‌ توان آب مرواردید را برداشت؟ حتی اگر چندین سال از آن گذشته باشد و اقدامی برای برداشتنش انجام نشده باشد!

بله، هر زمان که عدسی به حدی کدر شده باشد که در بینایی اختلال ایجاد کرده باشد، زمان اصلی برای عمل آب مروارید است.