خدمات تجهیزات پزشکی

از آن جایکه توسعه ارائه خدمات رایگان به عموم همشهریان بخصوص اقشار کم برخوردار و مددجویان جزء برنامه‌های این موسسه میباشد و از طرفی تهیه وسایل خدماتی بیماران گران است لذا در واحد تجهیزات پزشکی کلیه تجهیزات مورد مصرفی بیماران

شامل: دستگاه اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن، ویلچر، تخت بیمارستانی، تشک مواج، واکر و انواع عصا که عموم همشهریان می توانند از این خدمات به صورت امانی و رایگان بهره مند شوند.