خدمات آموزشی و فرهنگی

مرکز آموزشی و فرهنگی مهد کرامت جهت بهبود نیازمندان خود را موظف به اجرای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی می‌داند.

برگزاری کلاس‌های آموزشی و فرهنگی در راستای آگاهی، حرفه آموزی و تقویت روحیه و ایجاد انگیزه در افراد و خانواده‌ها  سرلوحه فعالیت‌های این مرکز می‌باشد.

از جمله کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و اقدامات تفریحی در حال اجرا در این مرکز می‌توان به آموزش کلیه دروس در تمامی مقاطع تحصیلی، قرآن، زبان انگلیسی، کارگاه‌های مهارتی، کلاس‌های بافندگی، نقاشی روی سفال و رزین، طراحی و نقاشی، خیاطی، طبیعت گردی، یوگای خنده و… اشاره نمود.

از دیگر فعالیت‌های این مرکز می‌توان به توزیع محتوای آموزشی مورد تأیید متخصصان  واحدهای درمانی و برگزاری همایش‌ها، سمینارها به کمک متخصصین چشم پزشکی با تجربه و مجرب به منظور افزایش آگاهی عمومی اشاره نمود. 

خدمات آموزشی و فرهنگی شامل:

  • فعالیت آموزشی
  • فعالیت تحصیلی
  • فعالیت هنری
  • فعالیت ورزشی
  • فعالیت فنی و حرفه ای
  • فعالیت اجتماعی و گروهی