کانون مهر خانواده

باتوجه به اهمیت والای خانواده و تربیت و پرورش صحیح کودکان، این مؤسسه از ابتدای تأسیس، برنامه بلند مدت حمایت از خانواده و کودک را در برنامه‌ریزی‌های خود گنجانده است و تاکنون با کمک سازمان‌های دولتی و مؤسسات غیر دولتی برنامه‌های مختلفی چون: همایش پیوند آینه، کارگاه‌های بازی مادر و کودک، کارگاه بازی و کودک و سلسله کارگاه‌های خانواده متعادل را برگزار کرده است. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سطح و حوزه این برنامه‌ها به تدریج گسترش خواهد یافت. مؤسسه خیریه مهد کرامت امیدوار است با اجرای برنامه‌های خود ضمن تحکیم بنیان خانواده به پدران و مادران در تربیت کودکانی متعادل کمک نماید.