♥ از زمان شروع پویش جمع آوری لوازم خانگی مازاد ( پاییز 1400 تا هم اکنون ) 264 مورد لوازم از طرف نیکوکاران به موسسه اهدا شد که بر اساس اولویت تقاضا، به خانواده های نیازمند اهدا گردید.

♥ از زمان شروع پویش جمع آوری کتاب های مازاد ( پاییز 1400 تا هم اکنون ) 4580 جلد کتاب در موضوعات مختلف از طرف نیکوکاران به موسسه اهدا شد که این تعداد پس از دسته بندی به کتابخانه های استان، روستاهای استان و دانشگاه های استان اهدا گردید.

♥ از زمان شروع پویش جمع آوری عینک های مازاد ( پاییز 1400 تا هم اکنون ) 480 فریم از طرف نیکوکاران به موسسه اهدا شد که از این تعداد، 120 فریم به کودکان و 60 فریم به بزرگسالان اهدا گردید.

♥ از زمان شروع پویش جمع آوری اسباب بازی مازاد ( پاییز 1400 تا هم اکنون ) 1520 مورد از طرف نیکوکاران به موسسه اهدا شد که از این تعداد، 980 مورد از آن به کودکان اهدا گردید و تعداد 160 مورد بدلیل خرابی ضایعات گردید.

♥ از زمان شروع پویش جمع آوری داروهای مازاد ( پاییز 1400 تا هم اکنون ) 3260 مورد دارو تخصصی و عمومی از طرف نیکوکاران به موسسه اهدا شد که  این میزان دارو در چهارشنبه های هر هفته توسط تیم خادم یاران سلامت مستقر در موسسه، تیم پزشکی عمومی درمانگاه مهد کرامت و در اردو جهادی درمانی بین بیماران نیازمند بصورت رایگان توزیع گردید.