خط مشی سازمان

1- عام المنفعه بودن فعالیت‌ها: برخلاف بسیاری از مؤسسات خیریه جامعه هدف این مؤسسه فقط محرومین و یا قشر خاصی نیستند بلکه اقشار مختلف مردم می‌توانند از دایره وسیع برنامه‌ها و خدمات این مؤسسه بهره‌مند شوند.

2- حفظ کرامت انسان‌ها: همانطور که نام مؤسسه برگرفته شده از آیه قرآنی و لقد کرمنا بنی آدم (اسراء، آیه 70) است که نشان دهنده کرامت ذاتی انسان‌ها است، حفظ کرامت انسان‌ها والاترین هدفی است که این مؤسسه سر لوحه کارهای خود قرار داده است. با این نگاه برنامه‌های بلند مدت فرهنگی و آموزشی در اولویت کاری این مؤسسه قرار گرفته‌اند و از نگاه دست اندرکاران این مرکز، فرهنگ پیشگیری بر درمان اولویت دارد.

3- تقدم ریشه‌کنی فقر فرهنگی بر فقر اقتصادی: ما در مهد کرامت معتقدیم فقر فرهنگی عامل و اساس بسیاری از معضلات و ناهنجاری‌ها در جامعه بوده و مشکلات مالی به نوعی فرزند و نتیجه فقر فرهنگی است. براساس این رویکرد، مهد کرامت بخش ویژه‌ای از تمرکز خود را به این مسأله اختصاص داده است.