خدمات اشتغال

واحد اشتغال مؤسسه خیریه مهد کرامت به منظور توانمند سازی نیازمندان و محرومین و بالا بردن سطح مهارت آن‌ها  اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع آموزشی و مهارتی شامل: کلاس‌های بافندگی، خیاطی، طراحی و نقاشی، چرم دوزی، رزین و نقاشی بر روی سفال و کیک و شیرینی‌پزی نموده است.