خدمات مشاوره

خدمات مشاوره فردی شامل: افسردگی، اضطراب، سنجش هوش و استعدادیابی

خدمات مشاوره خانواده شامل: پیش از ازدواج، خانواده درمانی، زوج درمانی، سکسولوژی

 خدمات مشاوره کودک شامل: بازی درمانی کودکان، مشاوره تحصیلی پایه (اول تا ششم ابتدایی)، مشاوره کودک و  نوجوان ، تست های استعدادیابی انجام می شود.

برگزاری کلاس های کمک آموزشی(خصوصی و عمومی)، و کارگاه های آموزشی