خدمات پاراکلینیکی

خدمات تخصصی چشم و قلب

بی اسکن، پری متری، OCT، پنتاکم، آنژیوگرافی با تزریق، لیزر PI، کپسولوتومی

تونومتری، اپتومتری و اکو کاردیو گرافی قلب 

شماره تماس جهت نوبت دهی : 02333360001

خدمات پزشکی

ختنه، برداشتن خال و زگیل، کشیدن ناخن، شستشو و سوراخ کردن گوش

شماره تماس جهت نوبت دهی : 02333360001

خدمات پرستاری

تزریقات، پانسمان، سرم تراپی، فشار خون، کشیدن بخیه و نوار قلب

شماره تماس جهت نوبت دهی : 02333360001

خدمات فیزیوتراپی

توانبخشی بیماری ها و اختلالات عصبی، عضلانی، اسکلتی، آسیب های ورزشی و توانبخشی انواع جراحی های ارتوپدی و نورولوژی

شماره تماس جهت نوبت دهی : 02333360993