اطلاعات و درصد پیشرفت پروژه

20%

محل پروژه : جاده سمنان به مهدیشهر، رو به رو شهرک روزیه
شروع احداث : سال 1402
پیش بینی پایان فاز اول : سه ماهه پایانی سال 1403

اردیبهشت ماه 1403

اسفند ماه 1402

دی ماه 1402

ما در حال ساخت نخستین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی خیر ساز شرق کشور در سمنان هستیم و این امر به جدیت و با انگیزه انجام میشود.

 این پروژه مهم با حمایت شما به سرعت در حال پیشرفت است.

 ما به دنبال ایجاد یک مرکز درمانی عالی با امکانات و تجهیزات بروز و پیشرفته هستیم. حمایت شما نقطه عطفی بزرگ در این مسیر برای ارائه مراقبت بهتر از چشمان نیازمندان است.

ما از حضور و همراهی شما در این راه بسیار سپاسگزاریم.

کمک به احداث اولین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی خیر ساز شرق کشور در سمنان

شماره حساب بانک رفاه

۲۰۰۹۹۵۱۳۳

شماره کارت بانک رفاه

۵۸۹۴-۶۳۷۰-۰۰۰۳-۶۷۷۹

شماره شبا بانک رفاه

IR۵۲۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۹۹۵۱۳۳