موسسه خیریه مهد کرامت

جهت کمک به خیریه مهد کرامت شما میتوانید از طریق راه های زیر اقدام نمائید :

  • از طریق کارت به کارت
  • از طریق درگاه پرداخت
در هنگام پرداخت از طریق درگاه، شما میتوانید تعیین کنید که مبلغ مورد نظر در کجا هزینه شود و همچنین در صورت نیاز میتوانید گزارش آن را از طریق ارتباط با روابط عمومی خیریه مهد کرامت دریافت کنید.

از طریق کارت به کارت

شماره کارت :

6104337629066059

بنام موسسه خیریه مهد کرامت در بانک ملت

از طریق درگاه پرداخت

جهت پرداخت از طریق درگاه، کافی است بر روی دکمه زیر کلیک نمائید.